Naše projekty

Budkování 

a Brontosaurus

Již několik let pečujeme o síť ptačích budek rozmístěných na území Mikulčického luhu. Stovky ptačích příbytků je potřeba každý rok na podzim vyčistit a připravit na další sezónu.


„Jsou to už téměř čtyři desítky let, co jsme jako děti, malí členové oddílu Vlkani, vyrazili do lužních lesů okolo Mikulčic a vyvěsili první ptačí budky pro ohrožené ptáky,“ vzpomíná jeden ze současných brontosauřích organizátorů. Už tehdy vedoucí dětem občas doplňovali budkováním program dobrodružných výprav do Mikulčického luhu, kde měli dokonce malou chatičku k přebývání. Většině dětí tehdy nepřišly lesy, louky, slepé rameno řeky Moravy, smuhy nebo i takzvaný „teplý járek“ nijak zajímavé. Chodili sem velmi často, protože zde vyrůstali. Objevit krásu známého.


V obhospodařovaných stejnověkých částech lesa, kde chyběly přirozené dutiny pro vyvádění ptačích mláďat, se přímo nabízelo hromadné vyvěšování budek. A tak se dali do díla. Vedoucí s dětmi z oddílů vyrobili desítky budek pro různé druhy ptactva. Připravili mapy, materiál, vybavení, a tím začalo dlouholeté dobrodružství. Budkování se dnes účastní děti z oddílů, studenti středních a vysokých škol i další veřejnost. Zimu co zimu se desítky dobrovolníků plahočí podzimním lesem s žebříkem. Hledají podle mapy budky, které v předchozích letech vyvěsili, čistí je, opravují a doplňují nové. A v každé nalezené budce se ukrývá překvapení... bude obsazená, nebo prázdná?


Má to cenu, tvrdí i čísla

Pro sýkory, lejsky, sovy, šoupálky... Vyrábí se i speciální budky pro dudka, který z naší krajiny již téměř vymizel, ale věříme, že se vrátí. V Mikulčickém luhu je nyní přes 300 hnízdních budek a poctivá evidence ukazuje, že skoro 90 % budek je každoročně obydleno.

Vzhledem k tomu, že budky jsou jen na úzkém patnáctikilometrovém pásu lesa kolem Moravy, dobrovolnická činnost každý rok podstatně mění tento kus přírody a alespoň mírně napravuje to, jak se k ní současný člověk chová.

Přírodní park mikulčický luh

Luhy v okolí Mikulčic jsou jedinečným kusem krajiny, která je cenná jednak z hlediska ochrany přírody jednak z hlediska kulturního dědictví.

Snažíme se přispět k jeho ochraně pořádáním úklidových akcí, osvětových přednášek a exkurzí a mapováním přírodovědných zajímavostí.