Naše projekty

Budkování

Z lužního lesa nenávratně zmizely vzrostlé stromy s dutými kmeny, které poskytují útočiště ptákům a hmyzu. Snažíme se je nahradit rozmisťováním dřevěných budek, v nichž mohou hnízdit drobní pěvci i větší druhy jako jsou holby nebo sovy.

V Mikulčickém luhu je rozmístěno celkem na 300 hnízdních budek, které postupně dále rozšiřujeme, opravujeme a monitorujeme úspěšnost zahnízdění.

Přírodní park mikulčický luh

Luhy v okolí Mikulčic jsou jedinečným kusem krajiny, která je cenná jednak z hlediska ochrany přírody jednak z hlediska kulturního dědictví.

Snažíme se přispět k jeho ochraně pořádáním úklidových akcí, osvětových přednášek a exkurzí a mapováním přírodovědných zajímavostí.